medisana

Количка

0 артикула

 

Общи условия

Условия за използване на Сайта - www.medisana.bg


     За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Medisana.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

     Информацията е предоставена от "КОНТРАСТ 94" ЕООД за удобство и може да се променя без предизвестие. "КОНТРАСТ 94" ЕООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. "КОНТРАСТ 94" ЕООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. "КОНТРАСТ 94" ЕООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.

 

     Обявените цени в сайта са каталожни и имат само информативна цел. Ако желаете да закупите някой от поместените уреди, можете да намерите информация на сайта за нашите партньори.

 

    "КОНТРАСТ 94" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, бул. Граф Игнатиев 67, тел. 046/665566,  ид. номер по Булстат: 128545324; ДДС Номер: BG128545324.

 

     С прочитането на тези условия и в последствие използването на каталожния сайт, Вие безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте сайта.